Skip to content

Beleid

Over Codex

Beleid

Studievereniging Codex hanteert jaarlijks een bepaald beleid. Dit beleid bestaat uit het beleidsplan dat het bestuur van de vereniging jaarlijks opstelt en up-to-date houdt en de handreiking die zij in 2019-2020 heeft ontvangen vanuit de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht.

 

Beleidsplan

Wil je het beleidsplan bekijken? Je kunt ze vinden door hier te klikken. Je hebt hiervoor een wachtwoord nodig. Deze kun je opvragen door een e-mail te sturen naar secr.extern@svcodex.nl

 

Handreiking omgangsvormen

In het kader van overleggen tussen de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht is een kader omtrent omgangsvormen opgesteld. Studievereniging Codex onderschrijft de strekking van dit kader. Zij wil deze op deze manier met jullie delen.

Studievereniging Codex tolereert geen ongepast gedrag. Hieronder verstaat zij in ieder geval: discriminatie, seksisme, onzedelijk gedrag, respectloos gedrag, geweld, dwang, vernedering, vernieling en overige strafbare feiten. Zij zal het daarom niet toestaan dat alcohol genuttigd wordt op verenigingsactiviteiten door leden die minderjarig zijn. Zij zal daarom hard optreden tegen leden die elkaar in hun waarde aantasten door in ieder geval bovengenoemde feiten.

De vereniging wil bovenal een veilig klimaat waarborgen voor haar leden en tracht dit op deze manier te bereiken.